Köp Här

Fakta om mask

Scrolla ner för att läsa mer

De mest förekommande typer av inälvsmask hos hund och katt är:

Vissa typer av vuxna honmaskar kan lägga upp till

85.000

ägg om dagen

Bandmask

kan överföras via andra djur som bär på larvstadier av bandmask (så kallade mellanvärdar). Om din hund eller katt äter upp en infekterad mellanvärd, kan detta leda till en bandmaskinfektion.

Spolmask

är den vanligaste typen av inälvsmask hos katter och hundar i Sverige och den kan även överföras till människor, särskilt små barn.

Vi rekommenderar att hundar och katter avmaskas vid behov för att minimera problemet.

Visa hela sortimentet

Hur din hund eller katt infekteras av mask

Tecken på maskinfektion

Risker för människor

DRONTAL-SERIEN MOT MASK

Alla produkter i Drontal-serien är kliniskt bevisat effektiva mot inälvsmask hos hundar och katter.

I Drontal-serien finns även välsmakande tabletter som är enkla att ge.

Visa hela sortimentet

Social corner