Köp Här

Vanliga frågor kring allmän djurhälsa

Det är ett stort ansvar att äga en hund eller katt och att det kan även uppstå tillfällen när du behöver goda råd för att ditt husdjur ska må bra. Nedan hittar du svar på några vanliga frågor kring avmaskning, pälsvård, motion och allmän djurhälsa.

Avmaskning

Hur vet jag om min hund eller katt har mask?

I tidiga stadier av en infektion, är det svårt att upptäcka mask. I de flesta fall kommer du inte ens märka att din hund eller katt är infekterad, eftersom maskarna håller sig gömda i magen. Mogna bandmaskar kan börja släppa äggfyllda segment, som irriterar anus när de slingrar sig ut (dessa kan se ut som små riskorn). Hos hundar kan detta göra att de "åker kana" och drar baken längs marken. Andra symtom kan inkludera kräkningar, diarré, matt päls, minskad aptit, brist på energi och svullen mage. Det är vanligast hos valpar och kattungar.

Varför är det nödvändigt att avmaska min hund eller katt?

Det finns många anledningar till att du bör avmaska din hund eller katt. Det främjar inte bara en god hälsa och minskar smittspridning, utan hjälper också till att bekämpa maskrelaterade sjukdomar som kan vara skadliga för våra husdjur. Det finns även allmänna hälsoaspekter i samband med mask, eftersom infektionen kan överföras till människa, särskilt yngre barn. Bayer har ett brett utbud av beprövade produkter som är lämpliga för avmaskning av hund och katt och som hjälper till att hålla dem maskfria.

Vid vilken ålder ska jag börja avmaska min hund eller katt?

Det är vanligt att valpar att föds med spolmasklarver i magen, efter att ha infekterats redan i livmodern. Det är därför lämpligt att avmaska dem när de är två veckor och att fortsätta med avmaskning varannan vecka tills de slutat dia. Därefter bör de avmaskas vid behov. Det är klokt att även behandla tiken samtidigt som valparna.

Kattungar föds däremot inte med masklarver i magen, men de blir ofta infekterade när de diar, så oftast rekommenderar man att avmaska dem mot spolmask innan de är tre veckor gamla. Fortsätt sedan att avmaska var tredje vecka tills de är tre månader. Efter detta kan utekatter avmaskas regelbundet vid behov.

Hur ofta ska jag avmaska min hund eller katt?

Vuxna hundar och katter avmaskas vid behov. Dock kan valpar och kattungar, katter som jagar och äter möss, hundar och katter med tillgång till rått kött eller som drabbas av loppor behöva behandling oftare än andra.

På vilken typ av mask verkar Drontal?

I Drontal-familjen ingår produkter mot alla vanligt förekommande inälvsmaskar hos hundar och katter i Norden. Mot både rundmask och bandmask – inklusive rävens dvärgbandmask: Drontal Comp. vet. och Drontal Comp. Forte vet. (till hund) eller Drontal vet. (till katt). Mot bandmask – inklusive rävens dvärgbandmask: Droncit vet. (till hund och katt). Mot rundmask: Welpan vet. (till hund).

Kan Drontal ge några biverkningar?

Drontal tolerareras i allmänhet mycket väl. I mycket sällsynta fall kan lätta mag-tarmstörningar (kräkningar) förekomma. Om du märker några biverkningar så kontakta din veterinär.

Ska jag ge Drontal med eller utan mat?

Drontal kan ges med eller utan mat. Det går bra att ge tabletten uppblandad med fodret. Läs alltid bipacksedeln som ligger i förpackningen för mer information.

Kan människor få mask från sin hund eller katt?

Ja, några typer av mask kan överföras från djur till människa. Dessa maskar sägs ha ”zoonotisk potential”. Både hundens spolmask, Toxocara canis, och kattens spolmask, Toxocara cati, kan överföras till människa. Överföringen kan ske om en person sväljer mikroskopiska maskägg som kan finnas i pälsen på en smittad hund eller katt eller i jord. Risken för detta är störst för små barn.

Hur ger jag Drontal?

Drontal ges som engångsbehandling med eller utan mat – direkt till djuret eller blandat i fodret. Drontal Comp. vet. och Drontal Comp. vet. är tabletter med köttsmak. Welpan vet. oral suspension ges med hjälp av medföljande doseringsspruta.

Hur förebygger jag maskinfektion?

Regelbunden avmaskning är det enda effektiva sättet att kontrollera maskinfektioner. I Drontal-familjen ingår produkter mot alla vanligt förekommande tarmmaskar hos hundar och katter i Norden.

Min katt fångar ofta möss. Ökar det risken för maskinfektion?

Ja. Möss och smågnagare är ofta infekterade av en mycket vanlig typ av bandmask och de kan även vara infekterade av spolmask. Man kan välja att avmaska katter och hundar regelbundet vid behov. Om din katt är en inbiten jägare kan den behöva avmaskas oftare än andra.

Päls och klor

Hur ofta bör jag borsta min hund eller katt?

Hur mycket borstning eller kamning din hund eller katt behöver beror på pälsens längd. Långhåriga raser behöver borstas eller kammas ofta eftersom de kan få svårutredda pälstovor och framför allt katter kan drabbas av hårbollar i magtarmkanalen. Korthåriga raser kräver mindre pälsvård, men om pälsen blir matt eller trasslig är det dags att borsta. Pälsvård ger även en bra möjlighet att upptäcka eventuella hudproblem.

Kan jag själv klippa klorna på min hund eller katt?

Ja, men det är viktigt att du klipper med en speciell klotång och använder rätt teknik. Klipp bara i den vita delen av klon; den rosa delen är full av nerver och blodkärl. Klipper man här kan det börja blöda och det kan göra ont. Helst bör klorna klippas med några veckors mellanrum. Du behöver inte klippa alla klorna samtidigt och ha gärna en godbit till hands, så lär sig din hund eller katt att kloklippning är något positivt! Känner du dig osäker på att klippa klorna själv, kan du ta professionell hjälp.

Mitt hund eller katt verkar inte gilla att bli borstad eller klippa klorna. Vad kan jag göra?

Om din hund eller katt protesterar mot trimning eller klippning, kan det vara en bra idé att ta professionell hjälp Personalen är van vid att hantera hundar och katter och kan snabbt få jobbet gjort.

Hur ofta ska jag bada min hund eller katt?

Tvättas pälsen för ofta kan den berövas sitt naturliga fett och det kan leda till torr hud. Om din hund eller katt har rullat sig i något obehagligt, behöver du tvätta pälsen direkt, men i allmänhet kan det vara lagom med ett bad var fjärde–sjätte vecka. Det finns en mängd produkter anpassade för sällskapsdjur på marknaden; många innehåller naturliga produkter som är skonsamma för känslig hud. Undvik att få in vatten i djurets ögon eller öron.

Motion

Hur mycket motion behöver min hund varje dag?

Det beror på hundens ålder, ras och storlek. Precis som för människor, är sannolikheten större att en uttråkad och understimulerad hund hamnar i trubbel. För att hålla en hund glad och frisk behövs massor med mental och fysisk stimulans.

Vad är bra träning för en katt?

Katter är jägare till naturen, så aktiviteter som stimulerar deras jaktinstinkt är bäst. Fäst en leksaksmus i ett snöre och dra den runt huset,för att locka din katt att jaga den. Du kan också investera i ett klösträd för lek och mys. Allt som uppmuntrar din katt att springa och hoppa är oftast utmärkt för hälsan, men olika katter har olika behov. Om du undrar över din katts hälsa, kan du prata med din veterinär om lämplig motionsnivå.

Min katt sover hela dagen – är det normalt?

De flesta katter sover 15–16 timmar per dygn – dubbelt så mycket som vi människor! Kattens sovvanor har utvecklats genom evolutionen. I vilt tillstånd behöver katter jaga, förfölja och fånga byten för att överleva. Att sova är kattens naturliga sätt att bibehålla energin mellan måltiderna och detta är även våra katter bra på. Katter är mest aktiva under grynings- och skymningstimmarna. Om din katt verkar ovanligt trött eller slö, är det en bra idé att besöka veterinären.

Allmän djurhälsa

Vilka andra parasiter kan min hund eller katt drabbas av?

Varje hund eller katt är olika och risken att drabbas av andra parasiter kan variera. För mer information om parasiter hos hund, se http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-hund. För mer information om parasiter hos katt, se http://www.sva.se/djurhalsa/hund/parasiter-hos-katt.

Varför är det viktigt att plocka upp efter min hund?

En enda vuxen spolmask i hunden (Toxocara canis) kan producera 85.000 ägg om dagen och dessa ägg utsöndas i hundens avföring. Om du inte plockar upp efter din hund, kommer äggen att finnas kvar och utgör då en smittkälla för andra djur och kanske även för barn.

Social corner